In oktober dit jaar hebben wij de ISAE 3402 en SOC2 compliance verklaring behaald. Dit vinden wij belangrijk omdat onze relaties erop moeten kunnen vertrouwen dat wij onze interne en externe processen optimaal en veilig hebben ingericht. Zodoende laten wij ons extern auditen op de internationale standaard. René Wehrmann heeft als compliance en security specialist dit proces begeleidt. Zijn ervaringen over het verloop van dit proces deelt hij in deze blog.

Stap 1: Voorbereiding en Bewustwording

Het begon met de eerste stap – bewustwording van ISAE 3402 en SOC 2, en hoe deze in de praktijk worden toegepast. We wilden ervoor zorgen dat alle betrokken medewerkers begrepen hoe ze werkten en wat de praktische implicaties waren. Dit bewustwordingsproces was essentieel om de betrokkenen aan boord te krijgen voor het ISAE3402 en SOC2 traject

Stap 2: Gap-analyse

Een gedetailleerde gap-analyse was onze volgende stap. We wilden precies weten waar we stonden in termen van gegevensbeveiliging en procescontroles in vergelijking met de vereisten van ISAE 3402 en SOC 2. Deze analyse gaf ons een duidelijk beeld van de gebieden waar aan gewerkt moest worden.

Stap 3: Beleidsafstemming en Aanpassing

Een essentiële stap in ons traject naar ISAE 3402 en SOC 2 certificeringen was het grondig herzien en aanpassen van ons bestaande beleid. Het was van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat ons bestaande beleid in lijn was met de normen en vereisten van ISAE 3402 en SOC 2. Dit proces van beleidsafstemming en aanpassing was nodig om te waarborgen dat al onze beleidsregels en procedures naadloos aansloten.

Stap 4: Bestaande Maatregelen en Nieuwe Beveiligingsmaatregelen

In deze stap hebben we onze bestaande beveiligingsmaatregelen geëvalueerd en waar nodig aangepast om te voldoen aan de normen van ISAE 3402 en SOC 2. Daarnaast hebben we nieuwe beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om onze gegevens en systemen verder te versterken. Deze combinatie van aanpassingen aan bestaande maatregelen en de implementatie van nieuwe maatregelen zorgde voor een robuuste en conform beveiligingsomgeving.

Stap 5: Interne audits en controles

Regelmatige interne audits werden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat onze beleidsmaatregelen en procedures correct werden geïmplementeerd en nageleefd.

Stap 6: Externe audit

Uiteindelijk was het tijd voor de grote test. We brachten een externe auditor aan boord om een grondige beoordeling van onze processen en controles uit te voeren. Ze beoordeelden de effectiviteit van onze beveiligingsmaatregelen, ons ISAE3402 en SOC 2 rapport en het naleven van de vereisten van ISAE 3402 en SOC 2.

Stap 7: Afronding

Nadat de externe audit was voltooid en met succes was doorstaan, hebben we met trots ISAE 3402- en SOC 2-rapporten ontvangen. Deze rapporten bevatten gedetailleerde informatie over onze beveiligingscontroles en onze voldoening aan de eisen.