In 2021 schreef de Waarderingskamer een aanbesteding uit om haar infrastructuursystemen over te brengen naar de private cloud. De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). Deze aanbesteding werd aan Infinity IT gegund en de laatste activiteiten daarvoor worden dit jaar nog afgerond. Daarmee wordt er een jaar eerder dan verwacht opgeleverd. Infinity IT ontzorgt de Waarderingskamer volledig met de volledige services van de private cloud, hosting, projecten, managed services, backup en disaster recovery.

Andy Tja is als CIO en CISO verantwoordelijk voor de IT visie en cyberbeveiligingsinitiatieven van de Waarderingskamer. Denk hierbij aan het realiseren van structuren, beleid en processen op basis van de behoefte, het budget en de capaciteit van de organisatie.