Pathan is een zelfstandig pathologisch laboratorium, gevestigd op de twaalfde verdieping in het Franciscus Gasthuis. Met 23 pathologen speelt Pathan een grote rol bij kankerdiagnotisering voor vijf ziekenhuizen in Nederland en voor vrijwel alle huisartsen in de regio. Daarbij onderscheidt het laboratorium zich met digitalisering. Zo wordt menig diagnose vandaag de dag niet meer onder een microscoop gesteld, maar worden de glaasjes gescand om vanaf het scherm beoordeeld te worden. Dit noemen we digitale pathologie. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het IT landschap binnen Pathan. Daarvoor werkt het
laboratorium al ruim vijf jaar samen met Infinity IT.

Reino Petrona is getrouwd met Ellen en vader van twee kinderen in de leeftijd van 14 en 24 jaar. Sinds iets meer dan een jaar is hij werkzaam als manager informatisering en Automatisering bij Pathan. Reino vindt wederkerigheid belangrijk en dat zoekt hij bij zijn teamleden, maar ook in zakenrelaties.

Viresh Makhanlal is getrouwd met Ansjeliek, vader van twee dochters en omschrijft zichzelf als hobbyist in IT. Hij is senior netwerkbeheerder en werkt inmiddels al 11 jaar bij Pathan. Vooral omdat hij van uitdagingen binnen de ICT houdt en die zijn binnen Pathan nooit gestopt. Als het aan Viresh ligt wordt alles gedigitaliseerd en geautomatiseerd.