Infinity it faciliteert ‘onderzoek acceptatie gezichtsherkenning’

Gezichtsherkenning is prominent aanwezig in het dagelijkse leven van de Nederlandse consument. Zo wordt een groot deel van de hedendaagse smartphones ontgrendeld via het gezicht van de gebruiker. En ook in de beveiligingsbranche bestaan er talloze toepassingen van gezichtsherkenning om een veilige samenleving te bevorderen.

Ondanks de hoge mate van adoptie van gezichtsherkenningstechnologie in de praktijk, bestaat er op maatschappelijk vlak nog steeds veel discussie rondom de technologie.
Zo wordt er gesproken over de angst dat de technologie momenteel meer kan dan de wet toestaat. Daarnaast vinden veel consumenten het onwenselijk als hun gezicht in een openbare ruimte wordt gescand, zonder dat zij hier controle over kunnen uitoefenen.

Een nieuwe ontwikkeling op Europees niveau is het voorstel van de Europese Unie om een tijdelijk verbod op te leggen op het gebruik van gezichtsherkenning in openbare ruimtes. Met een drie tot vijf jaar durend verbod zou de Europese Commissie tijd willen vrijmaken om definitieve maatregelen op te stellen met betrekking tot gezichtsherkenning in het openbaar. Inmiddels is dit voorstel verworpen. Grootschalige ontwikkelingen als deze geven aan dat er nog veel aversie bestaat rondom de technologie, ondanks dat deze steeds meer wordt geadopteerd.

Om inzicht te krijgen naar de acceptatie van Nederlandse consumenten rondom gezichtsherkenningstechnologie, voert één van onze stagiairs Mitchell van Eijsden onderzoek uit naar de factoren die het accepteren van de technologie mogelijk beïnvloeden. Mitchell (21 jaar) zit in het vierde jaar van zijn opleiding Business IT & Management aan de Haagse Hogeschool in de Dutch Innovation Factory (DIF).

Helpt u mee met dit onderzoek? Infinity doneert als dank mondkapjes aan zorgverleners.

Om de benodigde gegevens te verzamelen voor zijn afstudeeronderzoek, vragen wij u een korte anonieme vragenlijst in te vullen (ongeveer 4 minuten). Deze vragenlijst zal ongeveer 4 minuten in beslag nemen en is hier te vinden.

Door een enquête in te vullen, ondersteunt u niet alleen Mitchell, maar ook direct de Nederlandse zorgverleners. Op basis van de ingevulde enquêtes doneren wij namelijk essentiële mondkapjes aan deze helden! Zelf direct doneren? https://doneereenmondkapje.nl/

Alvast bedankt!

Team Infinity IT